Programy

Návod pro NAHRáNÍ NOVÉHO PROGRAMU (FIRMWARE)

a. Ovladače pro komunikaci s Windows

 1. Návod pro instalaci ovladačů CH340

 

b. Nový firmware do řídicí jednotky se nahraje pomocí programu ESPEasy_v2.0.

 1. Rozbalte stažený zip ESPEasy,
 2. Nový firmware rozbalte a nahrajte do stejné složky jako soubor FlashESP8266.exe.
 3. Propojte USB kabelem jednotku s PC.
 4. Spusťte FlashESP8266.exe.
 5. Vyberte PORT a nahraný firmware (musí mít koncovku .BIN).
 6. Stiskněte tlačítko FLASH.
 7. Vidíte průběh nahrávání a pak nové okno Flash complete.
 8. Odpojte kabel z miniUSB řídicí jednotky a nastavte jednotku do továrního nastavení.

 

Příklad

VERZE FIRMWARE:

Pro verzi jednotky Čas 4.X:

 • KVC4_20240606 - 6.6.2024 - zrušeno opakované dovření nebo otevření dvířek, pokud je indikováno plné dovření nebo zavření dvířek
 • KVC4_20240431 - 31.4.2024 - oprava aktivace usb, oprava automatu při man. zavření, oprava indikace stavu po kvitování poruch, indikace opačného návinu na rolnu

 

Pro verzi jednotky Slunce 2.5, 3.X a 4.X Wi-Fi (není kompatibilní s KVS2.0 - .3):

 • KVS4_20240606 - 6.6.2024 - zrušeno opakované dovření nebo otevření dvířek, pokud je indikováno plné dovření nebo zavření dvířek
 • KVS4_20240513 - 13.5.2024 - oprava indikace stavu po kvitování poruch, indikace opačného návinu na rolnu, úprava podmínky pro zavírání - neobvykle dlouho otevřeno
 • KVS4_20240314 - 14.3.2024 - nová funkce nežádoucí zavření dvířek při extrémní bouřce, potvrzení poruchy přes webové rozhraní nebo fyzické tlačítko, kalibrace snímače